processenresultaten-970x300

Aanpak

Zorg van Wereldklasse

Wie is de klant van een zorginstelling? In discussies horen we vaak dat de eigenlijke klant van een zorginstelling de zorgverzekeringsmaatschappij is. Immers, zij betaalt de rekening en voorziet zo de zorginstelling dus van de nodige financiële middelen.

Dat de verzekeraars - of de overheid in het geval van de AWBZ - de financiële middelen beschikbaar stelt maakt hen nog niet tot de eigenlijke klant. De verzekeraars zijn namelijk slechts bereid om middelen beschikbaar te stellen als de zorginstelling zorg levert. Zorg die afgestemd is op een behoefte. Deze behoefte wordt bepaald door de patiënt. De doelstelling van een zorginstelling is dus om zorg te leveren voor de patiënt.

Maar dat is niet genoeg om op de lange termijn te overleven als zorginstelling. Stilstand is achteruitgang. Dus het streven moet zijn om steeds betere zorg te leveren. Zorg die steeds beter voorziet in de behoefte van de patiënt. Enerzijds door vooruitgang in de medische stand. Anderzijds ook door alles wat niet direct medisch van aard is:

 • Geen wachttijd voor de patiënt
 • Een behandeling zonder veiligheidsincidenten
 • Een team van specialisten en professionals waarbij de samenwerking naadloos op elkaar aansluit
 • Goedkoper

Totdat deze ideale zorg niet bereikt is, is een zorginstelling nog niet 'klaar'. Discussie of de ideale zorg ooit bereikt kan worden of niet is feitelijk niet belangrijk. Wel belangrijk is dat een zorginstelling de ambitie heeft om zorg te leveren die steeds dichter bij dat ideaal komt. Het ideaal is zo een ster aan de horizon. Elke keer als we ons afvragen hoe we nog beter in de behoefte van de patiënt kunnen voorzien, hoeven we 'slechts' een stap te zetten in de richting van de ster aan de horizon.

Het steeds leveren van toegevoegde waarde, voor elke patiënt

 • Met compassie
 • De juiste zorg
 • Op het juiste moment
 • Op de juiste manier
 • Op de juiste plaats
 • Zonder ballast
 • Voor de juiste prijs