onzeklanten-02-970x300

Klanten reviews

Onze klanten

Onze klanten komen voornamelijk uit de verschillende delen van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel academische, algemene en categorale ziekenhuizen, klinieken, apothekers, alsook instellingen voor langdurige zorg. Veelal hebben ze vergelijkbare problemen, zoals wachtlijsten, hoge werkdruk, veiligheidsincidenten, ontevreden patienten, onvoldoende capaciteit, etc.

De Verbeterpraktijk werkt samen met haar klanten om een systeem en een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen, waardoor klanten uiteindelijk in staat zijn om bovenstaande problemen zelfstandig op te lossen en de prestaties voor patiënten en cliënten steeds te verbeteren. Dit leidt tot een zeer hoog niveau van zorg, geleverd door enthousiaste en betrokken teams van medewerkers: Zorg van Wereldklasse.

Stichting PSW

logo psw

Door de introductie van lean werken bij Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) zijn geweldige resultaten geboekt op het gebied van veiligheid, zelfstandigheid van de cliënt en productiviteit. Het eerste jaar werd, ondersteund door Invoorzorg!, vooral gewerkt aan bewustwording over hóe te verbeteren, in een viertal pilots. Zo werd de basis gelegd voor een cultuur van continu verbeteren, zoals passend is voor PSW. En met succes: mensen raakten overtuigd van de nieuwe koers en er is breed draagvlak gecreëerd voor lean werken. Deze benadering is vervolgens in de andere teams voort gezet.

AMC

logo amc-200x100

"In De Verbeterpraktijk hebben we een partner gevonden die onze mensen opleidt, zodanig dat we zelfstandig de lean filosofie en methodiek kunnen toepassen en verspreiden. Waarbij de flexibiliteit en het inlevingsvermogen er voor zorgt dat er wordt aangesloten bij de cultuur van het AMC.

Hiertoe is een opleidingssysteem ingericht in nauwe samenwerking met het AMC. De Verbeterpraktijk coacht op een manier, die zorgt dat mensen in beweging komen, zelfvertrouwen opbouwen en zichzelf ontwikkelen."

Prof. Piet Bakker, Internist-oncoloog, Hoogleraar Procesinrichting en Procesinnovatie, Afdelingshoofd Kwaliteit en Procesinnovatie
Niki Papadopoulos, programma manager lean

VUMC

logo vumc-200x100

“De Verbeterpraktijk heeft geholpen om onze medewerkers te ontwikkelen tot zelfstandig werkende lean coaches (12). Met veel oog voor het gewenste gedrag van de lean leidinggevende en wat de lean coach moet doen om dat te bereiken”.

Marco van der Noordaa, Programma manager lean

Lees meer...

GGZ

logo ggzinternet-200x100

"onze samenwerking heb ik als erg inspirerend ervaren, inclusief de, soms confronterende, ontregelingen m.b.t. mijn eigen leiderschap."

Albert Blom, Psychiater en Directeur Behandelzaken

 

Brentano

logo brentano in groen-200x100

"Omdat we wilden dat het hele MT overtuigd zou zijn van de lean-filosofie (omdat het een andere stijl van leidinggeven impliceert), is het MT aan een intensieve masterclass begonnen, begeleid door De Verbeterpraktijk.

We zijn hiertoe vier dagen lang bij Alrec, een commercieel bedrijf dat displays maakt, in Mijdrecht geweest. We hebben middels de toepassing van lean instrumenten een probleem van hen geanalyseerd. Onze training heeft Alrec ook weer energie gegeven de lean filosofie nog verder uit te breiden."

Irene Hermans, Voorzitter Raad van Bestuur

Lees meer...

UMC St Radboud

logo-umc-stradbout-200x100

"Op basis van het werkvloerbezoek hebben Arnout en Anton van De Verbeterpraktijk ons feedback gegeven. Het is mooi om te horen welke constateringen Arnout en Anton deze ochtend hebben gedaan en dit motiveert ons om gestaag verder te gaan met het toepassen van lean."

Marian van de Geer, Operationeel/Lean Manager, Afdeling Pathologie

Lees meer...

Verbeeten

logo-verbeeten inst fc de-200x100

“De Verbeterpraktijk heeft ons geholpen met de opstart van lean. Ze hebben een duurzame aanpak, waarbij ze gaan voor lange termijn resultaten. Ze hebben ons geleerd zelfstandig te verbeteren: SGA leiders én leidinggevenden. Hoe? Door veel vragen te stellen (waarom, waarom, waarom,..) en ons steeds weer aan de tand te voelen”.

Thed Naber, Manager Bedrijfsvoering

Lees meer...

Summa

logo-summa-zorg-200x100

"Onder begeleiding van De Verbeterpraktijk is een multi-disciplinair team aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanmeldingsproces voor studenten. Een strakker en vereenvoudigd proces heeft geleid tot een enorme versnelling van de intake en inschrijving, terwijl er 50% meer studenten 'door de molen' zijn gegaan. Ook de tevredenheid van studenten over het proces is toegenomen: een nette voldoende 7.0!

Hilde Meijs, Directeur School voor de Zorg

Elkerliek

logo-elkerliek-200x100

"inspirerend, prikkelend, herkenbaar, leerzaam, bruikbaar, zet aan tot denken, beeldend en maakt reflectie mogelijk, verhelderend, antwoorden en ook vragen, en leerzaam, maar je zult het jezelf eerste eigen moeten maken voordat je het kunt toepassen."

Medewerkers en leiding, afdeling Beleid en Organisatie

Lees meer...